Izmantojot interneta veikala www.promo.profi.lv mājas lapu, no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija. No Jums saņemtos personīgos datus SIA ”SALES PROFI” izmantos ar maksimālu uzmanību un respektu. Saņemtos datus SIA ”SALES PROFI” izmantos, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz Jūsu preču vai pakalpojumu pasūtījumiem un to apstrādi. Jūsu personīgie dati var tikt izmantoti sekojošiem nolūkiem: preces piegādei, rēķiniem, kredītkaršu un citu norēķinu karšu autorizācijai, sakariem ar klientiem u.c. mērķiem.

Izmantojot interneta veikala www.promo.profi.lv mājas lapu, mēs varam Jūs lūgt ievadīt un varam apstrādāt Jūsu personīgos datus, ieskaitot, bet ne tikai, Jūsu vārdu, uzvārdu,  tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi u.c. datus.

Personas datu izpaušana trešajām pusēm

Iepriekš minēto nolūku dēļ un atkarībā no izvēlētajiem pakalpojumiem, Jūsu personas dati var tikt izpausti vai nodoti uzņēmumiem, kas ir SIA ”SALES PROFI” sadarbības partneri, vai datu apstrādes uzņēmumiem, kas strādā mūsu interesēs.

Mēs varam apkopot datus par interneta veikala www.promo.profi.lv mājas lapas izmantošanas un apmeklētāju statistiku, veiktajiem darījumiem un citu saistīto statistiku, kā arī apstrādāt un analizēt šos datus. Mēs varam arī saņemt šādu datu apkopojumu no uzticamām trešajām pusēm vai atklāt šādus datus tām.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas no tīmekļa servera tiek nosūtīti uz Jūsu pārlūku brīdī, kad Jūs apmeklējat mājas lapu. Atkarībā no Jūsu pārlūka iestatījumiem, tie tiek vai nu saglabāti, vai noraidīti.

Saglabātās sīkdatnes ļauj serveriem atpazīt Jūsu datoru. Tas nozīmē, ka, apmeklējot mājas lapu atkārtoti un izmantojot ar paroli aizsargātas mājas lapas daļas, Jūs varat izvairīties no atkārtotas vienu un to pašu datu ievadīšanas.

Proti, sīkdatnes atvieglo mājas lapu, kurās manuāli jāievada dati, aplūkošanu.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai palīdzētu veidot mūsu mājas lapu un pilnveidot tās izmantošanas pieredzi. Izmantojot sīkdatnes, mēs ceram uzlabot mūsu interneta pakalpojumus atbilstoši mūsu pašu un mūsu klientu vēlmēm. Mēs cienām Jūsu privātumu un esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personas datus. Mēs esam veikuši pasākumus, kurus uzskatām par piemērotiem, lai konkrētos gadījumos nodrošinātu Jūsu personas datu konfidencialitāti, integritāti un pareizību. Uz mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi attiecas spēkā esošie normatīvie akti.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatnes ir ieteicams iespējot, lai nodrošinātu vislabāko mājas lapas izmantošanas pieredzi un pilnīgu tās funkcionalitāti. Tomēr, ja Jūs vēlaties, sīkdatnes var atspējot Jūsu pārlūka iestatījumos.

Drošība

Mēs nodrošinām ļoti augstu aizsardzību pret Jūsu personas datu un maksājumu informācijas zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu un neautorizētu piekļuvi tai.

Saites uz trešo pušu mājas lapām

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī privātuma politika attiecas tikai uz interneta veikala www.promo.profi.lv mājas lapu. Tā kā mūsu mājas lapā var būt saites uz citām mājas lapām, pirms jebkādu personas datu ievadīšanas tajās mēs iesakām iepazīties ar attiecīgo mājas lapu privātuma politiku. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem datiem, kas ievadīti, apmeklējot citas mājas lapas.

Komerciālie paziņojumi

Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).
Lai sniegtu informāciju par interneta veikala www.promo.profi.lv piedāvātājām precēm un pakalpojumiem, akcijām, un citām aktivitātēm, SIA ”SALES PROFI” var izmantot Jūsu personas datus (e-pasta adresi).

Izmantojot interneta veikalu www.promo.profi.lv, Jūs varat pieteikties (dot savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai.

Jūs varat atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot Jūsu kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par to SIA ”SALES PROFI”.

Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas
Izmantojot interneta veikalu www.promo.profi.lv, Jūs apliecināt savu piekrišanu šiem Privātumu politikas noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šai Privātumu politikai, Jums par to ir jāpaziņo SIA "SALES PROFI”.

SIA ”SALES PROFI” patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt šos noteikumus.